Talpa Media

Cookie Policy

Cookie Policy

Inhoudsopgave

Hieronder tref je een overzicht van alle onderwerpen die in deze Cookie Policy aan bod komen. Klik op een onderwerp om naar dat onderwerp te gaan.

 1. Verantwoordelijke
 2. Wat zijn cookies
 3. Gebruikte cookies
 4. Omgang met cookies
 5. Zelf controle uitoefenen
 6. Wijzigingen
 7. Vragen


1. Verantwoordelijke

Talpa Media is een handelsnaam van Talpa Media B.V. (onderdeel van ITV (Europe) Holdings B.V.) en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: "Talpa Media" of "wij"). Via onze websites, apps en/of accounts maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: "cookies"). De verantwoordelijke hiervoor is Talpa Media B.V., gevestigd aan de Familie De Mollaan 1, 1217 ZB Hilversum.

De gelieerde ondernemingen van Talpa Media zijn:

 • Talpa Producties B.V. (handelsnaam Talpa Producties)
 • Talpa Fictie B.V. (handelsnaam Talpa Fictie)
 • Talpa Content B.V. (handelsnaam Talpa Content)
 • Vorst Media B.V. (handelsnaam Vorst Media)
 • MasMedia B.V. (handelsnaam MasMedia)

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door dezelfde partij als die je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van talpa.tv first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere partij dan de partij die je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van bepaalde sociale netwerken.

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website, app en/of account. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van een website, app en/of account. Tracking cookies maken het mogelijk om doormiddel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website, app en/of account .

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

3. Gebruikte cookies

Op onze websites en/of apps plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies:

Functionele cookies

Cookienaam Doel Eigenschappen
ARRAffinity Om verkeer naar onze website te verdelen over meerdere servers. Deze cookie wordt geplaatst door talpa.tv en wordt na de sessie verwijderd.
Uid, PHPSESSID Geeft de bezoeker van de website een uniek ID zodat zijn voorkeuren kunnen worden opgeslagen. Deze cookies worden geplaatst door wiredrive.com of vorstmedia.tv en worden na de sessie verwijderd.
acceptedCookies Legt de acceptatie van deze policy vast. Deze cookie wordt geplaatst door talpa.tv en wordt na 29 dagen verwijderd.


Analytische cookies

Cookienaam Doel Eigenschappen
_ga, _gat, _gid, collect, _utm,
_utma, _umtb, _umtc,
_utmt, _utmz
Om bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves te registreren (Google Analytics). Google Privacy Policy
Deze cookies worden geplaatst door googletagmanager.com, talpa.tv of vorstmedia.tv en worden na de sessie of na 2 jaar verwijderd.
_hjIncludedInSample Om bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves te registreren (Hotjar)

Hotjar Privacy Policy
Deze cookie wordt geplaatst door talpa.tv en worden na de sessie verwijderd.


Cookies die geplaatst worden door derde partijen

Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we je ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we je wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook '5. Zelf controle uitoefenen').

4. Omgang met cookies

Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.

Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit ons Privacy Policy hier ook op van toepassing. Zie ook met name in ons Privacy Policy '4. Bron van verkrijging', '9. Bewaren', '10. Beveiliging' en '11. Rechten als betrokkene'.

5. Zelf controle uitoefenen

Je kunt zelf controle uitoefenen over de cookies die op je apparaat kunnen worden opgeslagen. Zo kun je jouw computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website en/of apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat als je cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze website en/of app. Een andere mogelijkheid is dat je jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan je bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het openen van onze websites en/of apps zullen we in dit geval, indien nodig, je opnieuw informeren en toestemming vragen.

Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser vind je op:

6. Wijzigingen

Wij kunnen deze Cookie Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites en/of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 18 mei 2018. De belangrijkste wijzigingen per versie:

 • 18 mei 2018: Volledige herschrijving van het oude Cookie Policy gedateerd 7 maart 2016. Eerste versie van het nieuwe Cookie Policy van Talpa Media B.V.

De verwachte wijzigingen die op de planning staan om door te voeren zijn:

 • Voor de leesbaarheid en het gebruiksgemak willen we in een toekomstige versie van deze policy een korte samenvatting toevoegen met de belangrijkste kenmerken van ons Cookie Policy; en
 • We willen deze policy ook nog in een Engelse taalvariant aanbieden.

7. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van cookies kun je stellen via privacy@talpa.tv.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click to here to view our cookie policy.

Dismiss