it's all about content

TV Ideas

We regret to inform you that we no longer accept any ideas for TV formats.

Because of the extensive amount of ideas that we receive on a daily basis, we are no longer able to give each idea the attention and feedback it deserves and requires. For this reason we have decided not to review them any longer.
It is therefore not possible to upload your ideas via this website or to send them to us.

Thank you for understanding.


Helaas nemen wij geen externe ideeën voor TV formats meer in behandeling. 

Door de grote hoeveelheid ideeën die ons dagelijks wordt toegestuurd, is het niet meer mogelijk om alle ideeën de aandacht en feedback te geven die ze verdienen. Vandaar dat wij besloten hebben om ze niet meer in behandeling te nemen. 

U kunt uw idee daarom niet meer uploaden op deze website of aan ons toesturen.

Dank u voor uw begrip.